Vedení účetnictví

 • vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • možnost předávání dokladů v místě sídla či podnikání klienta
 • zpracování a kontrola správnosti účetních dokladů
 • vedení účetnictví v členění dle středisek popř. zakázek dle potřeb klienta
 • měsíční/čtvrtletní výkaznictví (vyhotovení sestav) dle požadavků klienta
 • zpracování sestav pro banku, leasingové společnosti apod.
 • pravidelné čtvrtletní konzultace o aktuálním hospodářském výsledku klienta s poradenstvím ohledně včasných zákonných možností ovlivnění hospodářského výsledku
 • pravidelná kontrola sestav neuhrazených pohledávek a závazků
 • účetní poradenství (osobně, telefonicky, emailem), externí spolupráce s daňovým poradcem a s právníkem, zajištění podání odloženého daňového přiznání
 • zpracování DPH a přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení při dodání zboží či služeb do EU
 • vypracování směrnic a pokynů vedení společnosti dle potřeb klienta a zákonem daných povinností
 • zpracování Intrastatu (při nákupu a prodeji v rámci EU nad zákonem daný limit)
 • vyhotovení účetní závěrky a následně daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob včetně výkazů a příloh, inventarizace zůstatků
 • zpracování přiznání k silniční dani, upozorňování klientů na splatnost záloh na silniční daň a dalších povinných splatných záloh
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • zpracování povinných statistických výkazů týkajících se účetní a mzdové evidence
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • jednání a profesionální zastupování klienta na úřadech včetně přípravy podkladů ke kontrole

Po kontrole zůstatků neuhrazených pohledávek a závazků s klientem a po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé uzavřené účetní období včetně vytištěných veškerých sestav (účetní deník, sestavy majetku a jeho odepisování, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.). Na žádost klienta je možné předat zálohu dat na CD.

Nabízíme aktivní a individuální přístup, profesionální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.

Leave a Reply