Personalistika

  • návrhy a zpracování pracovních smluv, jmenování do funkce jednatele, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
  • přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení, zákonné pojištění zaměstnanců, mzdové listy, zápočtové listy, potvrzení o příjmech

Leave a Reply