Daňová evidence

 • vedení daňové evidence dle aktuálních zákonných norem a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • možnost předávání dokladů v místě sídla či podnikání klienta
 • zpracování a kontrola správnosti účetních dokladů
 • vedení daňové evidence v členění dle středisek popř. zakázek dle potřeb klienta
 • měsíční/čtvrtletní výkaznictví (vyhotovení sestav) dle požadavků klienta
 • zpracování sestav pro banku, leasingové společnosti apod.
 • pravidelné čtvrtletní konzultace o aktuálním hospodářském výsledku klienta s poradenstvím ohledně včasných zákonných možností ovlivnění hospodářského výsledku
 • pravidelná kontrola sestav neuhrazených pohledávek a závazků
 • poradenství (osobně, telefonicky, emailem), externí spolupráce s daňovým poradcem a s právníkem, zajištění podání odloženého daňového přiznání
 • zpracování DPH a přiznání k DPH včetně souhrnného hlášení při dodání zboží či služeb do EU
 • zpracování Intrastatu (při nákupu a prodeji v rámci EU nad zákonem daný limit)
 • vyhotovení účetní závěrky a následně daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, inventarizace zůstatků
 • pro fyzické osoby zpracování a podání ročních přehledů pro OSSZ a ZP
 • zpracování přiznání k silniční dani, upozorňování klientů na splatnost záloh na silniční daň a dalších povinných splatných záloh
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • zpracování cestovních náhrad na základě podkladů
 • jednání a profesionální zastupování klienta na úřadech včetně přípravy podkladů ke kontrole

Po kontrole zůstatků neuhrazených pohledávek a závazků s klientem a po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé uzavřené účetní období včetně vytištěných veškerých sestav (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, sestavy majetku a jeho odepisování, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.). Na žádost klienta je možné předat zálohu dat na CD.

Nabízíme aktivní a individuální přístup, profesionální jednání a jistotu ve formě pojištění profesní odpovědnosti.

Naše služby daňové evidence již nabízíme klientům v těchto městech Litomyšl, Česká Třebová, Hlinsko, Chrudim, Pardubice, Přelouč, Hradec Králové, Praha.

Leave a Reply